Home 

Na het volgen van het uitgebreide curriculum wil ik d
e opgedane kennis verder gaan uitbouwen.
En die gebruiken in nauwe samenwerking met individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen om oplossingen uit te werken voor IT-vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld dataopslag en het faciliteren van samenwerking en data uitwisseling.
Daarbij komen mijn communicatieve vaardigheden ook goed van pas.

 

After following the extensive curriculum, I want to further expand the knowledge I have acquired.
And in close cooperation with individual researchers or research groups, they use this knowledge to work out solutions for IT issues in the field of data storage and facilitating collaboration and data exchange, for example.
My communication skills also come in handy.