Home

English

Curriculum voortgang 

Op dag 1 kreeg ik een technisch goed werkende computer, welke ik geheel inrichtte met Windows 10 Professional en andere software. Ook heb ik geleerd wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken.
Terwijl  Windows 10 werd geļnstalleerd werd er uitleg gegeven over de onderdelen van het moederbord. Ook werd behandeld wat een router doet, hoe die te benaderen en hoe SSID en Wifi-wachtwoord in te stellen.

Zie hier de onderdelen, waaronder ook Server 2016 en Exchange mail server

Vervolgens heb ik een computer gedemonteerd en weer in elkaar gezet. Ook werd ik geacht te weten wat de functie van elk onderdeel was.

Vervolgens werden de routerinstellingen behandeld en heb ik met het MAC-nr en Ip adres via het netwerk met Wake On Lan (WOL) een computer opgestart.  

Zie het onderstaande curriculum.

Omdat alle onderdelen van het curriculum direct in de praktijk worden gebracht is het geen droge theorie en daarom erg goed te volgen.
De blauwe onderdelen zijn in de eerste week behandeld. Vanaf dag 4 kon ik al met de opbouw van mijn website beginnen, welke wordt aangepast naargelang mijn vorderingen.Progress 
On day 1 I got a technically working computer, which I fully equipped with Windows 10 Professional and other software. I also learned what partitions are and how to create an image after installation.
While Windows 10 was being installed, an explanation was given about the parts of the motherboard. They also discussed what a router does, how to access it and how to set SSID and WiFi password.
Then
I disassembled a PC and put it back together. I was also supposed to know what the function of each part was.
Then the router settings were handled and with the MAC-nr and Ip address I started up a computer via the network with
Wake On Lan (WOL).  
See the curriculum below.

Because all parts of the curriculum are immediately put into practice it is not a dry theory and therefore very easy to follow.
The blue parts were treated in the first week. From day 4 I could start building my website, which will be adjusted according to my progress.

V 1e week  

 

V Overige reeds behandelde onderdelen

Other parts already treated
 

 

  Comptia A+ & Security  
 
Comptia A+ 901>
 
 
Comptia A+ 902>
 
 
IT Skills >>>>>>> 
 
Cybersecurity 
 
  Comptia technician  
  Comptia network  
  Comptia A+ & Security  

  Office 365  
  Start guides 365  

 

  Assertiviteitscursus vrouwen/meiden in de ICT

Assertiveness course for women/girls in IT
 
 V
Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

Viability to sexual harassment
1

 

  Basiskennis &
OS installeren

Basic Knowledge &
OS setup
 
 V Bios Basic In en Output System 2
 V Boot sequence/opstart volgorde CD/DVD eerst 3
 V Windows 10 install  4
 V Sata drivers 5
 V Drivers zoeken installeren, extraheren 7 zip etc.

Install driver search, extract 7 zip etc.
6
 V Administrator inschakelen

Activate administrator
7
 V Docunenten op D user

Documents on D user
8
 V Documenten op D administrator 9
 V I-tunes op D 10
 V Overbodige bestanden verwijderen

Removing unnecessary files
11
 V  Windows 10 installeren  ( + 5 t/m 10) Schijfindeling, Privacy instellingen

Install Windows 10 (+ 5 to 10) Disk layout, Privacy settings.
12
 V Activatie W10 hashwaarde 13
 V Schijfbeheer C verkleinen D maken

Decrease disc management C Reduce D
14    
 V Hyberfil sys (slaapstand verwijderen-delete sleep mode) 15
 V Wachtwoorden verwijderen

Delete passwords

16

 

  Hardware theorie  
 V Generaties computers 17
 V BIOS en batterij,  geluidskaart, video

BIOS and battery, sound card, video, video
18
 V Power supply (voeding) Geluidskabel op DVD

Sound cable on DVD
19
 V Harddisk IDE master slave, jumpers 20
 V Sata 7200 IDE 5200 t/m 21
 V SSD disk trimmen 22
 V Moederbord en onderdelen

Motherboard and components
23
 V  Processoren en geheugensoorten.

Processors and memory types.
24
   MS DOS course, batch file programming 25
  BurnInTest 26
  Elektra  Electricity  
 V
 
Verschil Amerikaans en Nederlands elektra systeem

Difference American and Dutch electricity system
27
 V Landenoverzicht en stekkertype

Country overview and plug type
28
 V U= i x r 29
 V Aardlekschakelaar, lekstroom, overige aarding.

Groundleakswitch, leakage current, other grounding.
30
 V Van AC naar DC en waarom adapters

English
From AC to DC and why adapters
31
 V  Noodaggregaat (druppellader & brandstof)

Emergency unit (drip charger & fuel)
32
  V Batterijen. Formaten en aanduidingen AA etc.

Batteries. Formats and indications AA etc.
33
  Praktijk Practice  
 V Computer geheel demonteren en hermonteren

Disassemble and remount the computer completely
34
 V Bios flashen 35
 V Image maken en terugzetten
Create and restore image
36
 V Partioneringsoftware en Klonen 37
 V Processor upgraden (CPU) 38
 V Harddisk kopieren met image en part. software

Copy harddisks with an image, creating partitions
39
 V Harddisk data schredden, erase 40
  Data veilig stellen 
Securing data
 
 V  Steganografie
Voorkomen dat data en/of vertrouwelijke gegevens worden verstopt in een afbeelding en het bedrijf worden uitgesmokkeld

Counteracting the dissemination of data via photos
41
 V Data veilig stellen. 
Rechten beheer overnemen


English
Secure data.
Take over right management
42
 V Virtule USB stick 8.1 configureren

Virtual USB flash drive configuration 8.1
43
 V GPT disk  bestanden kopieren naar MBR disk / NAS

Copy data from GPT disk toMBR disk/NAS
44
 V GPT naar NTFS converteren

Convert GPT ro NTFS
45
 V Convert Dynamic Disk to Basic Disk without Data Loss 46
 V Harddisk testen, fouten en gewerkte uren.

Harddisk testing, errors and hours worked.
47
  Netwerk  Network  
 V

 


Van wie is het internet?

ISOC, Infrastructuur

Verrekening, abonnementen FUP

Kabel, koper, glasvezel

From who is the internet?
ISOC, Infrastructure
Settlement, subscriptions FUP
Cable, copper, fibreglass
48 
 V Router benaderen, instellingen
Manual opzoeken van type en inlog ip achterhalen.

Router approaching, settings
Search manual for type and login ip.
49
 V ISDN hernoemen en Wifi beveiligen

Rename ISDN and secure Wifi
50
 V Wake on lan. Mac en IP. Magic package Intranet 51
 V Cisco 52
 V Functioneel netwerkontwerp met firewall, server en clients opstellen en uitwerken

Creating and developing functional network design with firewall, server and clients

53
 V Hubs 54
 V Power over LAN 55
 V Repeaters 56
 

 

Netwerkprinter installeren en configureren.

Install and configure a network printer.
57
  Netwerkkabel maken en doormeten

Create and testing a network cable.
58
 V  NAS externe harddisk, andere pc in netwerk benaderen
Bestanden delen.

Approaching the external hard disk (NAS) or to a networked PC
Share files.
59
 V Raid 1-5 & SCSI technology 60
 V Vlan  OSI 61
 V IPv6 Manual and test 62
 V Binair 63
  Thin Clients  
 V Thin Clients Windows 10 64
  Thin Clients Ubuntu/Linux 65
 V Virtual disk, Reboot restore, Returnill, Windows steady 66
  Portfolio, website   
  V Creating a website in HTML 5 Portfolio 67
  Mail  
  Mail clients in Outlook aanmaken 68
 V Outlook configuration. PST files en verplaatsen maar andere computer 69
  Server 2016, Exchange mailserver 2016  
 V Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals) 70
 V Installing Server 2016 71
 V Raid drivers 72
 V Installing Active Directory, DNS and DHCP to Create a Windows Server 2012 Domain Controller 73
 V Adding Windows 10 Computers to a Windows Server 2016 Domain 74
 V Block users from installing or running programs in Windows 10/8/7 75
 V  Installing Office 2016
( Outlook)
76
 V Setup Exchange mailserver 2016
77
 V Configuring Outlook 2016 on Server and communicating with 2 users 78
   Maximum mail size instellen 79
 V Using VNC, Teamviewer 80
  Router configuration. Port forwarding-triggering 81
 V Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras 82
 V Mirror, raid 1-5  83
 V  Raid configuration and Cryptolockers  84
 V Basic and dynamic disks 85
  Troubleshooting   
 V Netflix won't work
Uitzending gemist, GTST en/of Netflix werkt niet (Silverlight) 
En andere problemen
86

 

SBB Beroepsonderwijs bedrijfsleven
Stichting Komp u ter Hulp (100092331)  

ICT

ICT-beheerder (25189) (Niveau 4

 

Medewerker beheer ICT (25191) (Niveau 3)

 

Medewerker ICT (25192) (Niveau 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladwijzers
Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

 

Vista Windows mail naar Windows 10